นายกFLA นำประชุมไตรมาสแรกปี 63 สรุปผลงานปีหมูทอง พร้อมเผยแผนงานศักราชใหม่


          คุณบุญประเสริฐ พู่พันธ์ นายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ (Franchise & License Associate : FLA) นำคณะกรรมการและสมาชิกฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนสมาคม FLA ตลอดปี 2563 โดยหัวข้อวาระการประชุมมีดังนี้

1.) แจ้งมติสรรหานายกสมาคมฯ                                         
2.) สรุปผลงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา                                                       
3.) แถลงแผนงานประจำปี พ.ศ.2563-2566  (ปี 2020-2023)                                        
4.) ขอมติในการเซ็น MOU                                                       
5.) อื่นๆ                                                                                

            อนึ่ง รายชื่อคณะกรรมการและสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว มีรายนามดังต่อไปนี้
คุณจิระศักดิ์ อวกาศจักรวาฬ (มวยไทยไอกล้า : iGLA)
• คุณพรชัย สมบัติศรีสมบุญ (Teem Studio Design)
• คุณธนินวัฒน์ พรพัฒน์เดชอุดม (ผู้ริเริ่มแบรนด์ไก่ย่าง 5 ดาว)
• อ.พงศ์พันธ์ วีรพันธุ์ (Business Coach & Consulting)
• คุณวรินทร (บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด)
• ผศ.อรุณี เลิศกรกิจจา
• อ.พริษฐ์ อนุกูลธนาการ
• อ.พัฒนพล บรรทัดจันทร์
• อ.เกียรติศักดิ์ พินทุสรศรี

            รวมทั้ง รายชื่อคณะกรรมการและสมาชิกอีกหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวถึง
           
            สำหรับการประชุมหารือดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ N&B ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ที่ผ่านมา
 

จำนวนเปิดอ่าน : 349