สมาคมฯ ร่วมงาน Smart 4 Food Truck

นายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ คุณบุญประเสริฐ พู่พันธ์ ร่วมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วม “พิธีเปิดกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัค Smart 4 Food Truck” จัดโดยกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562

จำนวนเปิดอ่าน : 1,615