นายกFLA ประกาศเจตนารมณ์ ปักธง! โรดแมป 3 ปี เดินหน้าพัฒนาแฟรนไชส์ไทย


         เมื่อช่วงเดือนมกราคม 63 ที่ผ่านมา คุณบุญประเสริฐ พู่พันธ์ นายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ (Franchise & License Associate : FLA)  ได้แถลงสรุปผลงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา พร้อมกับ นัดประชุมหารือแผนงานการขับเคลื่อนสมาคมปี 63 และตลอดอีก 3 ปีข้างหน้า (2563-2565) กับคณะกรรมการและสมาชิก FLA
           
         โดยใจความสำคัญ จาก คุณบุญประเสริฐ นายก FLA และการสรุปผลงานในปี 2562 ภายใต้กิจกรรมที่สมาคม FLA ขับเคลื่อนเพื่อสมาชิกทุกท่าน สรุปกิจกรรมสำคัญได้ดังนี้
           
         “เรียน สมาชิกสมาคมFLA ทุกท่าน ในปี2019 ทางสมาคมได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกของสมาคม รวมถึงมีส่วนร่วมการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีทิศทางที่ถูกต้อง และมีการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยจะขอสรุปกิจกรรมประจำปี 2019 ดังต่อไปนี้1.) กิจกรรมการฝึกอบรม
2.) กิจกรรมการจัด Matching ต่างประเทศ 2019
3.) กิจกรรมเข้าร่วมประชุมกับภาครัฐ
4.) กิจกรรมเข้าร่วมกับภาคเอกชน
5.) กิจกรรมที่ร่วมกับภาคธนาคาร
6.) จัดประชุมคณะกรรมการสมาคม/MOU 2019
7.) จัดทำข้อมูลของแฟรนไชส์ไทยไปต่างประเทศ2019
           
         โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้จะไม่ประสบความสำเร็จได้ ถ้าขาดความร่วมมือของสมาชิกและคณะกรรมการทุกท่าน ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับสมาคมของเรา       
         สุดท้ายนี้ ผมและทีมคณะกรรมการสมาคม มีความตั้งใจพัฒนาสมาคมและธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้เข้มแข็งขึ้น ตามสโลแกน
Strong & Sharing
         
         จึงใคร่ขอความร่วมมือสมาชิกที่อายุความเป็นสมาชิกหมดลง และท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก ขอให้ต่ออายุและสมัครเป็นสมาชิกสมาคม เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่ผมและคณะกรรมการทุกท่าน ด้วยครับ และผมเชื่อว่า เงินอุดหนุนของสมาชิกทุกท่านจะทำให้สมาคมเข้มแข็งและเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกทุกท่านครับ
 
รายละเอียดของสมาชิก
1.) สมาชิกวิสามัญ ปีละ 2,000 บาท (Supplier / อื่นๆ)
2.) สมาชิกสามัญ ปีละ 5,000 บาท (ทำธุรกิจแฟรนไชส์)
หมายเหตุ : สามารถนำไปหักค่าใช้จ่าย (ออกบิลในนามสมาคมฯ)
 
สิ่งที่จะได้รับ
• ใบประกาศความเป็นสมาชิก (นำไปอ้างอิงเป็นProfile )
• ใบเสร็จรับเงิน
• เสื้อสมาคม
• ได้รับสิทธิ์พิเศษต่างๆ โดยตรงจากกิจกรรมของสมาคมฯ ที่จะเกิดขึ้น
 
         สำหรับรายละเอียดการสมัครสมาชิก FLA โดยผู้ประกอบการธุรกิจรวมถึงสมาชิก FLA ทุกท่าน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณสาวิกา (คุณกอล์ฟ) เลขานายกสมาคม โทร 081 697 8741 หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย
 

ชื่อบัญชี :  สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์
เลขที่บัญชี :  050-3-27415-9
ประเภท : ออมทรัพย์


 

จำนวนเปิดอ่าน : 301