FULL TEAM!! FLA พร้อมพันธมิตรประชุม DBD พัฒนาแฟรนไชส์สู่ตลาดโลก


         คุณบุญประเสริฐ พู่พันธ์ นายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ (Franchise & License Associate : FLA)  เป็นตัวแทนสมาคม FLA เดินทางเข้าพบและเข้าร่วมประชุมหารือกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ (พัฒนาแฟรนไชส์สู่ตลาดโลก)           
         โดย มีตัวแทนจาก DBD / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) / ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)  / มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต / และตัวแทนสมาคม FLA ในการร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อพร้อมร่วมวางแผนผลักดันและพัฒนาแฟรนไชส์ไทยไปสู่เวทีโลก

         ตลอดจน เข้าร่วมประชม ณ สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยเรื่อง พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว ในปี 2563 นี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์

           
         โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ม.ค.63 ณ กระทรวงพาณิชย์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ที่ผ่านมา
 

จำนวนเปิดอ่าน : 270