นายกFLA เซ็นลงนามร่วมมือ UOB พร้อมหนุนสินเชื่อธุรกิจมอบแก่สมาชิกคุณบุญประเสริฐ พู่พันธ์ นายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ (Franchise & License Associate : FLA) ให้การต้อนรับ คุณสุรชัย กิตติชัยสุวรรณ ผู้อำนวยการอาวุโส ธุรกิจ SME , คุณกรกันยา ลีตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธุรกิจ SME , คุณภัทร์ณัฐชา เทียนเรียว ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ SME ซึ่งเป็นคณะตัวแทนจากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
           
พร้อมต้อนรับ คุณชญานิน ศิริจางคพัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ คุณกริษฐา อึ๊งภากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตลอดจนคณะกรรมการและตัวแทนสมาชิกสมาคมฯ และแขกผู้ทรงเกียรติอีกหลายท่าน
           
ในการนี้ วัตถุประสงค์เพื่อสมาคม FLA ได้ร่วมหารือและจัดพิธีลงนามความร่วมมือร่วมกับ ธ.ยูโอบี เพื่อสนับสนุนสมาคมฯ ในด้านองค์ความรู้ และการให้สิทธิพิเศษในด้านการเงินให้กับสมาชิกสมาคมฯ  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมสมาคมฯ ภายใต้การดำรงตำแหน่งของ คุณบุญประเสริฐ นายกสมาคมฯ และเพื่อมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆ ให้กับสมาชิกตลอดปี 2563 และปีถัดไป
           

สำหรับการประชุมและจัดพิธีการลงนามดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม บริษัท เอ็นบีแฟรนไชส์ จำกัด เลขที่ 98/12 หมู่บ้านธนาภิรมณ์-วงแหวน หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ที่ผ่านมานี้
 

จำนวนเปิดอ่าน : 370