ซีอีโอเบทาโกร พบนายกFLA


คุณบุญประเสริฐ พู่พันธ์ นายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ (Franchise & License Associate : FLA)  ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร  “เบทาโกร”  (BETAGRO) หรือ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ในการนี้เพื่อหารือแลกเปลี่ยนและให้คำปรึกษาในเรื่องการให้ความสนใจและต้องการพัฒนาระบบแฟรนไชส์
           
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการตระหนักและให้ความสำคัญในการให้ข้อเท็จจริงเพื่อพัฒนาแฟรนไชส์ของสมาชิกสมาคมฯ ให้เข้มแข็งขึ้นให้จงได้โดย คุณบุญประเสริฐ นายกาสมาคม FLA จึงยินดีที่จะสละเวลาให้แก่สมาชิกทุกท่านที่มีปัญหาการบริหารจัดการ/กลยุทธ์การสร้างแฟรนไชส์  ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและให้คำปรึกษาแบบใกล้ชิดให้กับผู้ประกอบการธุรกิจและสมาชิก FLA ทั้งนี้เพื่อยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ให้ได้ตามมาตรฐานที่ถูกต้อง
           
โดยเปิดโอกาสให้กับสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน สามารถสอบถามและขอคำปรึกษาการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์แบบใกล้ชิดตัวต่อตัวกับ คุณบุญประเสริฐ ได้ในทุกๆ วันพฤหัสบดี (เฉพาะวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ และไม่เกิน 2 แบรนด์ธุรกิจ) ซึ่งสามารถปรึกษาเกี่ยวกับข้อสงสัย, เคล็ดลับ รวมถึงการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค การบริหารแฟรนไชส์ ซึ่งได้แก่

1.กลยุทธ์แฟรนไชส์
2.การบริหารทีมสนับสนุนแฟรนไชส์
3.กลยุทธ์บริหารความสัมพันธ์แฟรนไชส์
4.Winning Zone
5.อื่นๆ

            
สมาชิกท่านใดสนใจสามารถลงรายชื่อเพื่อจองเวลา เฉพาะวันพฤหัสของสัปดาห์ (ไม่เกิน 2 แบรนด์/วัน) โดยสามารถลงรายชื่อและวันเวลา (ตั้งแต่ 10.00.-12.00 น.) และ (13.30-15.30 น.) ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (กรุ๊ปไลน์สมาคมฯ)
         
สำหรับการประชุมหารือร่วมกับ ผู้บริหาร
“เบทาโกร”  (BETAGRO)  ดังกล่าวนั้น จัดขึ้นเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ สำนักงานใหญ่ N&B ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ที่ผ่านมา
 

จำนวนเปิดอ่าน : 445