Voice of SME รวมพลัง คนตัวเล็ก เพื่อนช่วยเพื่อน “ความหวัง SME ไทยในมือรัฐบาลชุดใหม่”

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ โดยนายกสมาคม คุณบุญประเสริฐ พู่พันธ์ ร่วมด้วยกรรมการสมาคม เข้าร่วมงาน Voice of SME รวมพลัง คนตัวเล็ก เพื่อนช่วยเพื่อน “ความหวัง SME ไทยในมือรัฐบาลชุดใหม่” ณ ห้อง Covention Hall สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ถนนวิภาวดี กรุงเทพ โดยมีตัวแทนพรรคการเมือง และองค์กร SME ภาคเอกชนเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นเวทีเพื่อให้ภาคธุรกิจได้รับฟังความคิดและนโยบายของพรรคต่างๆ ในการสนับสนุน SME และสะท้อนปัญหาให้แก่ว่าที่รัฐบาลในอนาคต

จำนวนเปิดอ่าน : 1,534