สมาคมฯ ร่วมยินดี รอง ผอ. DBD คนใหม่

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์โดยนายกสมาคม คุณบุญประเสริฐ พู่พันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ คุณพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 

จำนวนเปิดอ่าน : 1,550