สารบัญธุรกิจ แฟรนไชส์สุขภาพ ความงาม

เพิ่มแฟรนไชส์ของคุณ
แฟรนไชส์สุขภาพ ความงาม แฟรนไชส์ บ. ตรีสลา สมุนไพรไทย (ประเทศไทย) จำกัด

บ. ตรีสลา สมุนไพรไทย (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทแฟรนไชส์: Product or Brand Franchise

ค่าแฟรนไชส์: 250,000 บาท

ระยะเวลาคืนทุน: 2 ปี

  • VERIFIED
แฟรนไชส์สุขภาพ ความงาม แฟรนไชส์ Talon Healthy Shoes

Talon Healthy Shoes

ประเภทแฟรนไชส์: Product or Brand Franchise

ค่าแฟรนไชส์: 3-500,000 บาท

ระยะเวลาคืนทุน: 2 ปี

  • VERIFIED
แฟรนไชส์สุขภาพ ความงาม แฟรนไชส์ บริษัท อรวรณา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท อรวรณา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทแฟรนไชส์: License Franchise

ค่าแฟรนไชส์: ตามข้อตกลง

ระยะเวลาคืนทุน: 1-3 ปี

  • VERIFIED
แฟรนไชส์สุขภาพ ความงาม แฟรนไชส์ บิวตี้เซนเตอร์ (บีโค้)

บิวตี้เซนเตอร์ (บีโค้)

ประเภทแฟรนไชส์: System Franchise

ค่าแฟรนไชส์: เริ่มต้น 9,900 บาท

ระยะเวลาคืนทุน: 1-3 เดือน

เพิ่มแฟรนไชส์ของคุณ