คิดจะขายแฟรนไชส์ อะไร? คือ Know-how ในธุรกิจของคุณ

คิดจะขายแฟรนไชส์  อะไร? คือ Know-how ในธุรกิจของคุณ

หากคนซื้อแฟรนไชส์ ตั้งคำถามที่ว่า อะไร คือ Know-how ในธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณ  หากตอบว่า สูตรลับ การคัดสรรวัตถุดิบ  เมนูเด็ด อาจไม่ใช่ทั้งหมดแต่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในธุรกิจ 

ดังนั้นการเข้าใจแนวคิดระบบแฟรนไชส์ที่แท้จริงนั่นมีความจำเป็น  ทั้งนี้เพื่อจะได้สร้างและพัฒนาจุดแข็งของระบบแฟรนไชส์อย่างรอบด้าน เช่น การควบคุมป้องกัน ให้ธุรกิจนั้นอยู่ในมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา  แฟรนไชส์ซอร์เจ้าของระบบสามารถสร้างกระบวนการที่แฟรนไชส์ซีทำงานน้อยลงมีความสะดวกมากกว่าเริ่มต้นธุรกิจใหม่  ซึ่งแฟรนไชส์ซอร์ก็สามารถควบคุมมาตรฐานและประสิทธิภาพของระบบแฟรนไชส์ที่ได้ทำการออกแบบก่อนขยายธุรกิจออกไป โดยแบ่งวิธีการควบคุม ดังนี้  

1. Know-how Control เป็นการควบคุมวิธีการสำคัญในการผลิต
            การควบคุมวิธีการผลิต  (Production know how)   การควบคุมแหล่งวัตถุดิบ  หรือแหล่งสินค้า  (Material Sources , Distribution Center)  มีการจัดการตั้งแต่ การจัดเตรียมการจัดส่งจนถึงการผลิต  ไม่มีขายทั่วไป และ การควบคุมด้วยรูปแบบการบริหาร  (Management  Control)  การวางส่วนการสนับสนุนสินค้าหรือสาขาของตนอย่างมีรูปแบบ  ประกอบด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องที่ทำได้เฉพาะร้านสาขาเท่านั้น  หากมีร้านที่มีสาขาเดียวคงทำไม่ได้แน่
 
2. Procedures Control การควบคุมขั้นตอนในการดำเนินงาน 
            โดยการวางรูปแบบการปฏิบัติงานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  และออกแบบให้สอดคล้องกับทีมงาน  ตั้งแต่ Working Process  การฝึกอบรมทักษะความรู้ของทีมงาน  ตลอดจนการสนับสนุนและการช่วยเหลือ
 
3. Identification Items and Brandname : เป็นการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ และภาพลักษณ์ธุรกิจ
            การสื่อภาพพจน์ของร้านหรือสินค้า  รวมถึงตราสัญลักษณ์  โดยถือเป็นลิขสิทธิ์ที่ต้องปกป้องมิให้ใครมาเลียนแบบได้ เป็นการสร้างแบรนด์ที่ทุกสาขาต้องปฏิบัติตามร่วมกัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความประทับใจกับผู้ใช้บริการ
 


ขอขอบคุณบทความธุรกิจ
อ.พัฒนพล  บรรทัดจันทร์
ที่ปรึกษากลยุทธ์และการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์
บริษัท บิสิเนสโค้ช  แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

 


จำนวนเปิดอ่าน : 304