แฟรนไชส์ บ. ตรีสลา สมุนไพรไทย (ประเทศไทย) จำกัด

บ. ตรีสลา สมุนไพรไทย (ประเทศไทย) จำกัด

  • VERIFIED

สารบัญธุรกิจแฟรนไชส์: สุขภาพ ความงาม (Health & Beauty)
ประเภทแฟรนไชส์: Product or Brand Franchise

ชื่อธุรกิจภาษาไทย: บ. ตรีสลา สมุนไพรไทย (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อธุรกิจภาษาอังกฤษ: Trisla Thai herbs (Thailand)

ลักษณะสินค้าและบริการ
สินค้าเกี่ยวกับเส้นผม และหนังศีรษะ และบริการหมักผมด้วยสมุนไพรให้ผมนุ่มสลวยสุขภาพดี
จุดเด่น
100% from natural herbs
ค่าแฟรนไชส์: 250,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน: 2 ปี
สิ่งที่ได้รับ
ระบบการบริหารธุรกิจและองค์ความรู้สมุนไพร
คุณสมบัติผู้ต้องการลงทุน
รักงานบริการ
วิธีการดำเนินการ
แฟนไชซี่ต้องเข้ารับการอบรม อย่างน้อย 200 ชั่วโมง และลงระบบ Software
ความเป็นมา
นำปัญหาของตนเองมาค้นหาสูตรยาสมุนไพรเพื่อรักษาอาการผมบางจนได้ผล จึงต้องการนำสมุนไพรที่ได้มาเผยแพร่และแบ่งปันให้ผู้ที่มีปัญหาผมร่วง ศีรษะล้านได้ใช้ด้วย นำสูตรโบราณ มาประยุกต์และปรับปรุง ด้วยองค์ความรู้แพทย์แผนไทย ที่ผู้จัดตั้งธุรกิจได้ศึกษาเฉพาะทางเพีมเติมและสอบได้ใบประกอบโรคศิลปะ ของกระทรวงสาธารณสุข กรมแพทย์แผนไทย จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง ให้มาอบรมและเปิดเป็นธุรกิจ บริการดูแล เส้นผมและหนังศีรษะด้วยสมันไพร ช่วยบำบัดผมอ่อนแอ ผมหงอก ผู้ที่แพ้สารเคมี ตลอดจนโรคผิวหนังต่างๆ
นโยบายธุรกิจ
ขยายธุรกิจแฟรน์ไชส์สู่ต่างประเทศ
ปีที่เริ่มดำเนินการ
2009
จำนวนสาขา
10
ที่อยู่ในการติดต่อ แฟรนไชส์ บ. ตรีสลา สมุนไพรไทย (ประเทศไทย) จำกัด
25/6 หมู่ 4 ซอยบงกช 18 ต.คลองสอง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ บ. ตรีสลา สมุนไพรไทย (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

กรอกตัวเลขด้านบน*