แฟรนไชส์ สวนในเวียง

สวนในเวียง

  • VERIFIED

สารบัญธุรกิจแฟรนไชส์: อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
ประเภทแฟรนไชส์: Product or Brand Franchise

ชื่อธุรกิจภาษาไทย: สวนในเวียง

ชื่อธุรกิจภาษาอังกฤษ:

ลักษณะสินค้าและบริการ
เป็นแหล่งศูนย์กลางที่รวบรวมสินค้าสุขภาพที่มีคุณสมบัติในการรักษา ช่วยและสามารถแนะนำสินค้าที่เหมาะสมให้ผู้บริโภค เครื่องดื่มลำไยอินทรีย์ เครื่องดื่มลิ้นจี่อินทรีย์
จุดเด่น
รักษาโรคได้ ผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
ค่าแฟรนไชส์: 100,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน: 3 ปี
สิ่งที่ได้รับ
สินค้าสุขภาพและเทคโนโลยีช่วยในการขาย ผลิตภัณฑ์สุขภาพและฐานลูกค้าเก่า
วิธีการดำเนินการ
ส่งของภายใน 1 วัน
ความเป็นมา
เป็นความฝันของคุณอรอนงค์ (คุณแม่) ที่อยากมีสวน และอยากให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องกินยาเป็นอาหาร แต่อยากให้หันมาก้นอาหารเป็นยาแทน สวนในเวียงเป็นสวนออแกนิก พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลสดเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณสมบัติช่วยรักษาอาการข้อเข่าเสื่อมหรือเก๊าท์ให้หายได้
นโยบายธุรกิจ
สร้างสรรค์และหาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพให้คนไทยาแข็งแรง
ปีที่เริ่มดำเนินการ
2530
จำนวนสาขา
2
ที่อยู่ในการติดต่อ แฟรนไชส์ สวนในเวียง
206/1 Soi Seemsuk Prachacheun Road Ladyao Jatujak Bangkok

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ สวนในเวียง

ชื่อผู้ติดต่อ*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

กรอกตัวเลขด้านบน*