แฟรนไชส์ โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม

โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม

  • VERIFIED

สารบัญธุรกิจแฟรนไชส์: การศึกษา (Education)
ประเภทแฟรนไชส์: License Franchise

ชื่อธุรกิจภาษาไทย: โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม

ชื่อธุรกิจภาษาอังกฤษ: Cruise & Hotel Training School

ลักษณะสินค้าและบริการ
หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ
จุดเด่น
หลักสูตรนานาชาติ
ค่าแฟรนไชส์: 10,000 USD (Half course) or 70,000 USD (Full course)
ระยะเวลาคืนทุน: 1 ปี
สิ่งที่ได้รับ
โลโก้ หนังสือเรียน สื่อประชาสัมพันธ์ และอุปกรณ์ตกแต่ง
คุณสมบัติผู้ต้องการลงทุน
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้, มีพื้นฐานด้านการศึกษา และมีทัศนคติที่ดี
วิธีการดำเนินการ
1 สาขาต่อเมืองเท่านั้น
ความเป็นมา
โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมในควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบันเพื่อผลิตบุคลากรไปทำงานเรือสำราญระดับโลก เป็นการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
นโยบายธุรกิจ
เป็นผู้นำในการศึกษาด้านอาชีพพนักงานเรือสำราญและการโรงแรม
ปีที่เริ่มดำเนินการ
2016
จำนวนสาขา
15
ที่อยู่ในการติดต่อ แฟรนไชส์ โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม
27/14 Numpud Rd. Tubtieng, Muaeng, Trang 92000

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม

ชื่อผู้ติดต่อ*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

กรอกตัวเลขด้านบน*