แฟรนไชส์ บริษัท ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด

บริษัท ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด

  • VERIFIED

สารบัญธุรกิจแฟรนไชส์: เคมีภัณฑ์ (Chemical)
ประเภทแฟรนไชส์: Product or Brand Franchise

ชื่อธุรกิจภาษาไทย: บริษัท ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด

ชื่อธุรกิจภาษาอังกฤษ: Formulator Co., Ltd.

ลักษณะสินค้าและบริการ
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
จุดเด่น
ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ค่าแฟรนไชส์: 49,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน: 1-6 เดือน
สิ่งที่ได้รับ
เคมีภัณฑ์ทำความสะอาด 1 ชุด เพื่อขาย(เลือกได้มูลค่า 30,000), เว็บไซต์, คู่มือการทำงาน, ป้ายโลโก้, นามบัตร, ใบเสร็จ, ซิมการ์ดอินเตอร์เน็ต
วิธีการดำเนินการ
สัญญา 2 ปี
ความเป็นมา
จากประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญกว่า 20 ปี ในด้านการผลิต การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้งานเคมีภัณฑ์ทำความสะอาดในระดับอุตสาหกรรม ที่มีปัญหามากและยุ่งยากกว่าการใช้งานในบ้านเรือน ได้ทำการขายในแบบขายตรงและทางอิเล็กทรอนิกส์ จนประสบผลสำเร็จ จึงได้สร้างเป็นต้นแบบเพื่อขยายธุรกิจในรูปแบบเฟรนไชส์ต่อไป
ปีที่เริ่มดำเนินการ
2558
จำนวนสาขา
2
ที่อยู่ในการติดต่อ แฟรนไชส์ บริษัท ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด
110/57 หมู่ 3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัท ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

กรอกตัวเลขด้านบน*