แฟรนไชส์ วินกูลฟิล์ม

วินกูลฟิล์ม

  • VERIFIED

สารบัญธุรกิจแฟรนไชส์: การบริการ (Service)
ประเภทแฟรนไชส์: Product or Brand Franchise

ชื่อธุรกิจภาษาไทย: วินกูลฟิล์ม

ชื่อธุรกิจภาษาอังกฤษ: Win Kool Film

ลักษณะสินค้าและบริการ
บริการติดฟิล์มอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน
จุดเด่น
ฟิล์มอาคารประสิทธิภาพสูงเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยเฉพาะ
ค่าแฟรนไชส์: 1,000,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน: 1-2 ปี
สิ่งที่ได้รับ
1. ผลตอบแทนขั้นต่ำปีละ 10%
2. ได้ช่วยลดโลกร้อน
3. ได้พัฒนาตนเอง
คุณสมบัติผู้ต้องการลงทุน
Franchisee ต้องเข้าใจปรัชญาของบริษัทและปฏิบัติตามนโยบายได้
วิธีการดำเนินการ
Franchisee ต้องเข้าใจปรัชญาของบริษัท
ความเป็นมา
คุณตฤณ รุจิรวณิช มีความประสงค์จะก่อตั้งบริษัทฟิล์มอาคาร โดยเฉพาะขึ้นเพื่ออนุรักษ์พลังงานและลดโลกร้อนขึ้นเมื่อปี 2012 โดยตั้งเป้าว่าจะลดค่าไฟ ลดการใช้พลังงานและลดโลกร้อน
นโยบายธุรกิจ
Triple bottom line ลดค่าไฟ เพิ่มความสบายของคนในอาคาร ลดโลกร้อน
ปีที่เริ่มดำเนินการ
2012
จำนวนสาขา
2
ที่อยู่ในการติดต่อ แฟรนไชส์ วินกูลฟิล์ม
300/146 ซ.ลาดพร้าว 84 วังทองหลาง กทม. 10310

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ วินกูลฟิล์ม

ชื่อผู้ติดต่อ*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

กรอกตัวเลขด้านบน*