แฟรนไชส์ แฟรนไชส์โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร

แฟรนไชส์โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร

  • VERIFIED

สารบัญธุรกิจแฟรนไชส์: การศึกษา (Education)
ประเภทแฟรนไชส์: System Franchise

ชื่อธุรกิจภาษาไทย: แฟรนไชส์โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร

ชื่อธุรกิจภาษาอังกฤษ: บริษัท ประภาวัลย์ กรุ๊ป จำกัด

ลักษณะสินค้าและบริการ
อำนวยการสอนโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา สอนสดโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน จัดคอร์สเรียนตามหลักสูตรของผู้เรียน ได้ผลกว่า ด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัว กลุ่มส่วนตัว หรือกลุ่มเล็ก 3 - 6 คน แบ่งห้องเรียน ไม่ปนชั้น ไม่ปนวิชา สะดวกกว่าด้วย รอบเวลาให้เลือกหลากหลาย มีผลงานทำให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นและสอบเข้าเรียนต่อได้ทุกปี
จุดเด่น
เรียนพิเศษแบบสอนสด กลุ่มเล็ก 1-6 คน
ค่าแฟรนไชส์: 100,000-2,500,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน: 2.5 ปี
สิ่งที่ได้รับ
“ไม่ต้องเหนื่อย เครียดในการหาครูเอง เพราะมีรายชื่อครูและพนักงานเคาน์เตอร์ให้เรียกสัมภาษณ์ เมื่อต้องการ” “สามารถโทรสอบถาม และขอคำแนะนำในการบริหารจัดการโรงเรียนได้ทุกวัน แม้แต่ในวันเสาร์อาทิตย์” “มีทีมงานด้านต่างๆให้ support ให้คำแนะนำ เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบุคคล ฝ่าย Operation” “มีการอบรมพัฒนาบุคลากร เช่น การปฐมนิเทศ ทัศคติในการทำงานให้มีความสุขและได้ผลลัพธ์ การให้บริการที่ดี การพัฒนาภาวะผู้นำและความคิดเชิงประกอบการ ฯลฯ” “มีคอร์สเรียนหลากหลาย ลูกค้า 1 คนเดินเข้ามา ขายคอร์สได้หลายอย่าง” “มีคอร์สเรียนยาวครอบคลุมตั้งแต่ อนุบาลถึง ม.6 ลูกค้าอยู่ยาว”
คุณสมบัติผู้ต้องการลงทุน
- ปริญญาตรี - รับการโค้ช และการแนะนำ (Consult) - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านธุรกิจ หรือ ด้านการศึกษา - สามารถอยู่หน้าร้านในวันเสาร์อาทิตย์ได้
วิธีการดำเนินการ
ค่าจัดตั้งสาขาขั้นต่ำ 100,000 บาทจ่ายครั้งเดียว (ดูทำเล, วิเคราะห์ลูกค้าและคู่แข่ง วางแผนการตลาด, จัดหาและฝึกอบรมบุคลากรตั้งสาขา 10 คน, ออกแบบสื่อการตลาด, ลิขสิทธิ์หนังสือ 80 แบบ) ค่าสิทธิ์แฟรนไชส์ (Royalty Fee) 10,000 บาทต่อเดือน ค่าตกแต่ง (ผู้ซื้อแฟรนไชส์ประเมินเองจากสภาพจริงของตึก) และอุปกรณ์สำนักงาน 300,000-500,000 บาท
ความเป็นมา
จากอุดมการณ์ของผู้บริหารและทีมครูคุณภาพ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ และเพิ่มความภูมิใจในตนเองด้านการเรียนของเยาวชนไทย โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
นโยบายธุรกิจ
โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากรสร้างขึ้นจากความเป็นไปได้ที่จะยกระดับการศึกษาของประเทศไทย ด้วยทีมครูคุณภาพในแต่ละจังหวัด ผู้ซื้อแฟรนไชส์ของโรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากรจึงเป็นบุคคลที่มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะสร้างโรงเรียนดีๆให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง เพื่อส่งมอบโอกาสทางการศึกษาและอนาคตให้กับลูกหลานของพวกเรา ทีมครูคุณภาพจึงได้รับการคัดสรรและฝึกอบรมโดยสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ อีกทั้งบุคลากรของเรายังมีทัศนคติของการเป็น “พี่” ที่น้องๆสามารถพูดคุยปรึกษาได้ทุกเรื่อง ดังนั้นโรงเรียน Land2Learn จึงเป็นโรงเรียนที่เด็กๆผูกพันและเป็นมากกว่า “โรงเรียนสอนพิเศษ” เป็นโรงเรียนที่บัณฑิตจบใหม่ใส่ชุดครุยกลับมาถ่ายรูปกับครูที่ทำให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ตอน ม.6 เป็นโรงเรียนที่เด็กๆสบายใจและอบอุ่นที่จะมาในทุกวันของการเรียน
ปีที่เริ่มดำเนินการ
2538
จำนวนสาขา
10
ที่อยู่ในการติดต่อ แฟรนไชส์ แฟรนไชส์โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร
โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร 35 ห้อง 402 อาคารวรรณสรณ์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ แฟรนไชส์โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร

ชื่อผู้ติดต่อ*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

กรอกตัวเลขด้านบน*