แฟรนไชส์ Es Design

Es Design

  • VERIFIED

สารบัญธุรกิจแฟรนไชส์: การบริการ (Service)
ประเภทแฟรนไชส์: Product or Brand Franchise

ชื่อธุรกิจภาษาไทย: Es Design

ชื่อธุรกิจภาษาอังกฤษ: Es Design Retail & Interior

ลักษณะสินค้าและบริการ
บริการสร้างภาพจำให้ร้านค้าแบรนด์
จุดเด่น
เป็นงานบริการที่ให้บริการด้านออกแบบร้านดดยเฉพาะ ที่มีไม่มากนักในเมืองไทย
ค่าแฟรนไชส์: ติดต่อสอบถาม
ระยะเวลาคืนทุน: ติดต่อสอบถาม
สิ่งที่ได้รับ
ความชัดเจนของแบรนด์ เพื่อสร้างมูลค่า
ความเป็นมา
ให้บริการด้านการออกแบบร้านค้า (Retail) โดยเฉพาะ
ปีที่เริ่มดำเนินการ
2553
จำนวนสาขา
1
ที่อยู่ในการติดต่อ แฟรนไชส์ Es Design
682/60 พัฒนาการ 38 สวนหลวง กทม 10250

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ Es Design

ชื่อผู้ติดต่อ*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

กรอกตัวเลขด้านบน*