แฟรนไชส์ D'EngClub

D'EngClub

  • VERIFIED

สารบัญธุรกิจแฟรนไชส์: การศึกษา (Education)
ประเภทแฟรนไชส์: System Franchise

ชื่อธุรกิจภาษาไทย: D'EngClub

ชื่อธุรกิจภาษาอังกฤษ: D'EngClub

ลักษณะสินค้าและบริการ
สถาบันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
จุดเด่น
รูปแบบการเรียนการสอนที่นำเอา Digtal มาใช้เป็นหลัก Digital Enable Learning Model
ค่าแฟรนไชส์: 250,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน: 2 ปี
สิ่งที่ได้รับ
Business Process, Brand License, Training Program etc.
วิธีการดำเนินการ
Business Format Franchising
ความเป็นมา
จากการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ e-Learning ผนวกกับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Phonics & Linguistics
นโยบายธุรกิจ
Skill training you can trust
ปีที่เริ่มดำเนินการ
2008
จำนวนสาขา
10
ที่อยู่ในการติดต่อ แฟรนไชส์ D'EngClub
46/148 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ D'EngClub

ชื่อผู้ติดต่อ*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

กรอกตัวเลขด้านบน*