แฟรนไชส์ บริษัท อรวรณา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท อรวรณา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  • VERIFIED

สารบัญธุรกิจแฟรนไชส์: สุขภาพ ความงาม (Health & Beauty)
ประเภทแฟรนไชส์: License Franchise

ชื่อธุรกิจภาษาไทย: บริษัท อรวรณา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อธุรกิจภาษาอังกฤษ: Orawana International Co., Ltd.

ลักษณะสินค้าและบริการ
1. มีตำนานและรับรองโดยสถาบันสุขภาพและความงามระดับสากลที่เปิดดำเนินการมานานมากกว่า 30 ปี ได้รับรางวัลมาตรฐานมากมายทั้งจากรัฐบาลไทยและสากล
2. สินค้าได้รับการยอมรับทางคลินิกใช้จริงอย่างได้ผลในการรักษาบำบัดผู้ป่วยมานานกว่าสามสิบปีโดยมี อย.รับรอง
3. เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเกรดอาหารบำบัดไม่มีเคมีปราศจากผลข้างเคียง เป็นนวัตกรรมใช้อาหารแทนยา
4. มีแพทย์และนักวิทยาศาสตร์พร้อมเภสัชกรและโภชนากรร่วมงานนวัตกรรมและวิจัยอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถตอบโจทย์ต่างๆ ทางสุขถาพและความงามได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
5. มีนักออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีดีไซน์และเป็นมิตรกับธรรมชาติ
6. การบริการได้ถูกดัดแปลงมาสู่ระบบที่ผ่านประสบการณ์กว่าสามสิบปีให้เป็นการบริการที่เห็นผลชัดเจนโดยปราศจาก ผลข้างเคียงและสามารถฝึกให้บุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์ปฏิบัติได้จริง
7. มีการเรียนการสอนโดยแพทย์ พยาบาล นักกายภาพ นักโภชนาการที่มีชื่อเสียงประสบการณ์และมืออาชีพของ Orawana International Academy จึงมั่นใจในคุณภาพของบุคลากรที่เป็นลูกศิษย์ Franchisee
8. มีนวัตกรรมต่อเนื่องทุกเดือน
9. มีระบบการทำงานจัดเป็นคัมภีร์ชัดเจนพร้อมวงจรการทำงานที่พิสูจน์งานและปรับปรุงต่อเนื่องมากว่าสามสิบปี
จุดเด่น
จุดเด่นของสินค้าและบริการ
1. มีตำนานและรับรองโดยสถาบันสุขภาพและความงามระดับสากลที่เปิดดำเนินการมานานมากกว่า 30 ปี ได้รับรางวัลมาตรฐานมากมายทั้งจากรัฐบาลไทยและสากล
2. สินค้าได้รับการยอมรับทางคลินิกใช้จริงอย่างได้ผลในการรักษาบำบัดผู้ป่วยมานานกว่าสามสิบปีโดยมี อย.รับรอง
3. เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเกรดอาหารบำบัดไม่มีเคมีปราศจากผลข้างเคียง เป็นนวัตกรรมใช้อาหารแทนยา
4. มีแพทย์และนักวิทยาศาสตร์พร้อมเภสัชกรและโภชนากรร่วมงานนวัตกรรมและวิจัยอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถตอบโจทย์ต่างๆ ทางสุขถาพและความงามได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
5. มีนักออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีดีไซน์และเป็นมิตรกับธรรมชาติ
6. การบริการได้ถูกดัดแปลงมาสู่ระบบที่ผ่านประสบการณ์กว่าสามสิบปีให้เป็นการบริการที่เห็นผลชัดเจนโดยปราศจากผลข้างเคียงและสามารถฝึกให้บุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์ปฏิบัติได้จริง
7. มีการเรียนการสอนโดยแพทย์ พยาบาล นักกายภาพ นักโภชนาการที่มีชื่อเสียงประสบการณ์และมืออาชีพของ Orawana International Academy จึงมั่นใจในคุณภาพของบุคลากรที่เป็นลูกศิษย์ Franchisee
8. มีนวัตกรรมต่อเนื่องทุกเดือน
9. มีระบบการทำงานจัดเป็นคัมภีร์ชัดเจนพร้อมวงจรการทำงานที่พิสูจน์งานและปรับปรุงต่อเนื่องมากว่าสามสิบปี
ค่าแฟรนไชส์: ตามข้อตกลง
ระยะเวลาคืนทุน: 1-3 ปี
สิ่งที่ได้รับ
ครบวงจร ตามไซด์
วิธีการดำเนินการ
ตามข้อตกลง
ความเป็นมา
สืบเนื่องจากดำริของ พญ.อรวรรณ กิจเชวงกุล ที่ได้ก่อตั้งสถาบันสุขภาพและความงามองค์รวมประสบผลสำเร็จได้รับรางวัล และขื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติมานานกว่าสามทศวรรษ คุณหมอตั้งใจที่จะขยายผลการดูแลสุขภาพและความงามให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางระดับสากล โดยกระบวนการที่มีระบบและใช้สารอาหารสกัดในการดูแลตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพและความงามได้อย่างสมบูรณ์ โดยปราศจากผลข้างเคียงผ่านความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่าสามสิบปีในรูปแบบแฟรนไชส์และไลเซนส์ "อรวรรณา" ใน 3 ขนาด S, M & L โดยได้รับรางวัลมาตรฐานแฟรนไชส์จากกระทรวงพานิชย์ต่อเนื่องมากว่า 8 ปี และรับรางวัลจากรัฐสภาในแนวคิดขยายศักยภาพของอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ไทยผ่านระบบแฟรนไชส์และไลเซนส์ ร่วมกับบริการด้วยความอ่อนโยนและจิตอาสาแบบวัฒนธรรมไทย Thai Hospitality
ปีที่เริ่มดำเนินการ
1988
จำนวนสาขา
2
ที่อยู่ในการติดต่อ แฟรนไชส์ บริษัท อรวรณา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
748 ถ.สุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัท อรวรณา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

กรอกตัวเลขด้านบน*