แฟรนไชส์ บริษัท เนทูรัล ไซน์ เท็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เนทูรัล ไซน์ เท็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  • VERIFIED

สารบัญธุรกิจแฟรนไชส์: การศึกษา (Education)
ประเภทแฟรนไชส์: Product or Brand Franchise

ชื่อธุรกิจภาษาไทย: บริษัท เนทูรัล ไซน์ เท็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อธุรกิจภาษาอังกฤษ: Natural Sing Tech.International Co., Ltd.

ลักษณะสินค้าและบริการ
การบริการวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละบุคคลจากลายนิ้วมือ
จุดเด่น
มีความสามารถบอกศักยภาพของแต่ละบุคคลได้อย่างแม่นยำ
ค่าแฟรนไชส์: 650,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน: 3
สิ่งที่ได้รับ
คลาสอบรม และเอกสารต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ คะแนนเพื่อใช้ออกรูปเล่มรายงาน
คุณสมบัติผู้ต้องการลงทุน
มีความพร้อมในการลงทุน มีความสามารถในการถ่ายทอดคำพูด และมีเหตุผล มีใจรักด้านการบริการ และการสอน
วิธีการดำเนินการ
ต้องมีการเก็บข้อมูลลูกค้า ติดต่อเข้าพบนักวิเคราะห์
ความเป็นมา
ต้นกำเนิดของธุรกิจอยู่ที่ไต้หวัน ได้เล็งเห็นว่าธุรกิจนี้มีประโยชน์ต่อสังคมไทย จึงเข้ามาดำเนินการในประเทศไทย
นโยบายธุรกิจ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก และลดปัญหาความขัดแย้งของคนในครอบครัว
ปีที่เริ่มดำเนินการ
2553
จำนวนสาขา
1
ที่อยู่ในการติดต่อ แฟรนไชส์ บริษัท เนทูรัล ไซน์ เท็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
141/1 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ BE 013 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กทม

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัท เนทูรัล ไซน์ เท็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

กรอกตัวเลขด้านบน*