แฟรนไชส์ Playfunclay

Playfunclay

  • VERIFIED

สารบัญธุรกิจแฟรนไชส์: การศึกษา (Education)
ประเภทแฟรนไชส์: Product or Brand Franchise

ชื่อธุรกิจภาษาไทย: Playfunclay

ชื่อธุรกิจภาษาอังกฤษ: Playfunclay

ลักษณะสินค้าและบริการ
Creative Art education
จุดเด่น
3D Art. Specialists
ค่าแฟรนไชส์: 600,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน: 1 ปี
สิ่งที่ได้รับ
License in area
คุณสมบัติผู้ต้องการลงทุน
Art passion
วิธีการดำเนินการ
License
ความเป็นมา
Clay therapy
นโยบายธุรกิจ
Art therapist
ปีที่เริ่มดำเนินการ
2010
จำนวนสาขา
5
ที่อยู่ในการติดต่อ แฟรนไชส์ Playfunclay
6 นาคนิวาส 34 ลาดพร้าว กท 10230

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ Playfunclay

ชื่อผู้ติดต่อ*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

กรอกตัวเลขด้านบน*