แฟรนไชส์ Your Dentist International

Your Dentist International

  • VERIFIED

สารบัญธุรกิจแฟรนไชส์: การบริการ (Service)
ประเภทแฟรนไชส์: System Franchise

ชื่อธุรกิจภาษาไทย: Your Dentist International

ชื่อธุรกิจภาษาอังกฤษ: Your Dentist International

ลักษณะสินค้าและบริการ
Dental clinics franchise Establish and management clinics
จุดเด่น
Specific program
ค่าแฟรนไชส์: 1000000+ บาท
ระยะเวลาคืนทุน: 3.3 ปี
สิ่งที่ได้รับ
fullfillment,present On return
คุณสมบัติผู้ต้องการลงทุน
มีความเป็นผู้ประกอบการ
วิธีการดำเนินการ
5 สาขา ใน 5ปี
ความเป็นมา
1999
นโยบายธุรกิจ
ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ
ปีที่เริ่มดำเนินการ
1999
จำนวนสาขา
1
ที่อยู่ในการติดต่อ แฟรนไชส์ Your Dentist International
264-264/1 Onnut Saunloung Bangkok 10251

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ Your Dentist International

ชื่อผู้ติดต่อ*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

กรอกตัวเลขด้านบน*