แฟรนไชส์ บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด

  • VERIFIED

สารบัญธุรกิจแฟรนไชส์: อื่นๆ (Others)
ประเภทแฟรนไชส์: License Franchise

ชื่อธุรกิจภาษาไทย: บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด

ชื่อธุรกิจภาษาอังกฤษ: Kavin Intertrade Co., Ltd.

ลักษณะสินค้าและบริการ
Franchise Exhibition Organizer
จุดเด่น
Platform for local and international businesses to meet face to face with potential investors from Thailand and more 40 countries.
ค่าแฟรนไชส์: Please contact us
ระยะเวลาคืนทุน: Please contact us
สิ่งที่ได้รับ
Please contact us
คุณสมบัติผู้ต้องการลงทุน
-
วิธีการดำเนินการ
Please contact us.
ความเป็นมา
As a market leader in Franchise Exhibition Show in Thailand, we provide a dynamic platform for local and international businesses to connect with their intended visitors.
ปีที่เริ่มดำเนินการ
2542
จำนวนสาขา
1
ที่อยู่ในการติดต่อ แฟรนไชส์ บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด
308 ชั้น 4 อาคารร้านสหกรณ์ กรุงเทพฯ จำกัดสาขาลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

กรอกตัวเลขด้านบน*