แฟรนไชส์ Natnara Service Center

Natnara Service Center

  • VERIFIED

สารบัญธุรกิจแฟรนไชส์: การบริการ (Service)
ประเภทแฟรนไชส์: System Franchise, License Franchise

ชื่อธุรกิจภาษาไทย: Natnara Service Center

ชื่อธุรกิจภาษาอังกฤษ: Natnara Service Center

ลักษณะสินค้าและบริการ
ให้บริหารระบบงานหลังบ้าน และงานบริการครบวงจร
จุดเด่น
ให้บริการระบบงานหลังบ้านแบบ และงานบริการครบวงจร แบบ Outsource
ค่าแฟรนไชส์: 150,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน: 1 ปี
สิ่งที่ได้รับ
เป็นศูนย์กลางของธุรกิจบริการ
คุณสมบัติผู้ต้องการลงทุน
มีใจรักงานบริการ
วิธีการดำเนินการ
ทำสัญญา 3 ปี
ความเป็นมา
นำองค์ความรู้และโครงสร้างของบริษัทมหาชน ย่อขนาดมาสู่บริษัทจำกัด ประเมินโครงสร้างของแต่ละธุรกิจ สนับสนุนให้ลูกค้าชนะเกมส์ทางธุรกิจ
นโยบายธุรกิจ
ทำให้ลูกค้ามีระบบงานหลังบ้านที่เข้มแข็ง มีจุดเชื่อมต่อระบบงานที่สมบูรณ์ ลดปัญหาคอขวด
ปีที่เริ่มดำเนินการ
2557
จำนวนสาขา
3
ที่อยู่ในการติดต่อ แฟรนไชส์ Natnara Service Center
36/147 อาคารอาร์เค บิซ เซ็นเตอร์ ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. 10520

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ Natnara Service Center

ชื่อผู้ติดต่อ*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

กรอกตัวเลขด้านบน*