• ภาพบรรยากาศงาน TFBO 2014
  • Ի VDO
  • ˹ѡ

ภาพบรรยากาศงาน TFBO 2014

ภาพบรรยากาศงาน  Thailand Franchise & Business Opportunities : TFBO 2014
วันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2557  ณ ไบเทค บางนา

โดยในงานนี้ทางสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ได้มีส่วนในการจัดสัมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

Ի ʹ

FLA MOU SIGNING CEREMONY